Офіційні правила

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ПОСІПАКИ»

для товарів під знаком для товарів і послуг «KINDER» (Кіндер)

(редакція від «01» серпня 2015 року)

Організатор: ТОВ «Ферреро Україна», ЄДРПОУ 32424407; вул. Амосова, 12, корпус 1, м. Київ, 03680, Україна (надалі - «Організатор»).

Виконавець: ТОВ «ЕД МЕЙКЕР УКРАЇНА», ЄДРПОУ 38834025; 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, офіс 264 (надалі - «Виконавець»), тел. (044) 3645967.

1. Умови участі в рекламній акції «Посіпаки» (надалі - «Акція»):

- В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції належним чином виконали всі правила та умови цієї Акції, що наведені нижче.

- Акція проводиться по відношенню до товарів під знаком для товарів і послуг «KINDER» (Кіндер) в акційній упаковці з героями мультфільму «Посіпаки» (надалі - «Акційна продукція»), продаж та реалізацію яких на території України здійснює Організатор:

а) Вафлі KINDER MAXI KING, покриті молочним шоколадом та подрібненими лісовими горіхами, з молочно – карамельною начинкою. Маса нетто 35 г.

б) Бісквітне тістечко KINDER MILK-SLICE з молочною начинкою. Маса нетто 28 г.

в) Бісквітне тістечко KINDER PINGUÌ з молочною начинкою, покрите темним шоколадом. Маса нетто 30 г.

- Щоб стати учасником Акції, особа має надіслати за адресою: Україна м. Київ, 03150 а/с «Кіндер» (надалі – «абонентська скринька»), разом одним конвертом, в будь-якій комбінації:

- 10 (десять) будь-яких цілісних акційних обгорток від продукції KINDER MILK-SLICE («КІНДЕР МІЛК-СЛАЙС»), KINDER PINGUI («КІНДЕР ПІНГВІ»), KINDER MAXI KING («КІНДЕР МАКСІ KІНГ») – та гарантовано отримати футболку із зображенням логотипа KINDER PINGUÌ та героїв мультфільму «Посіпаки» (Гарантований подарунок);

До участі приймаються виключно цілісні акційні обгорток від продукції KINDER MILK-SLICE («КІНДЕР МІЛК-СЛАЙС»), KINDER PINGUI («КІНДЕР ПІНГВІ»), KINDER MAXI KING («КІНДЕР МАКСІ KІНГ») офіційним імпортером якої в Україні є ТОВ «Ферреро Україна».

На конверті з акційними обгортками від Акційної продукції Учасник (повнолітня дієздатна особа) має розбірливо українською мовою зазначити свої прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, повну поштову адресу з індексом, за якою Учасник бажає отримати Гарантований подарунок: «Футболка із зображенням логотипа KINDER PINGUÌ та героїв мультфільму «Посіпаки» (Гарантований подарунок), а також розмір, Гарантованого подарунку (розміри футболок із зображенням логотипа KINDER PINGUÌ та героїв мультфільму «Посіпаки»: 3-4 роки, 5-6 років, 7-8 років, 9-10 років, 11-12 років, S, M).

- Організатор та Виконавець надають Гарантований подарунок в межах наявного фонду гарантованих подарунків, відповідно до виконаних умов Акції.

- Фонд гарантованих подарунків Акції:

Гарантовані подарунки Акції:

Гарантований подарунок Акції: «Футболка із зображенням логотипа KINDER PINGUÌ та героїв мультфільму «Посіпаки»:

Розмір 3-4 роки: 1 600 (одна тисяча шістсот) одиниць;

Розмір 5-6 років: 1 000 (одна тисяча) одиниць;

Розмір 7-8 років: 1 200 (одна тисяча двісті) одиниць;

Розмір 9-10 років: 1 500 (одна тисяча п’ятсот) одиниць;

Розмір 11-12 років: 800 (вісімсот) одиниць;

Розмір S: 400 (чотириста) одиниць;

Розмір М: 200 (двісті) одиниць.

- Загальна кількість фонду гарантованих подарунків Акції складає 6 700 (шість тисяч сімсот) одиниць за весь період Акції.

- Кількість гарантованих подарунків Акції обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості гарантованих подарунків Акції, що зазначена вище.

- Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний фонд гарантованих подарунків Акції або включити в Акцію додаткові гарантовані подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, про це буде повідомлено на промо-сайті Акції www.kinder- promo.com.ua.

- З метою попередження зловживань, кожен Учасник Акції протягом періоду проведення Акції, вказаного у п.2 цих Правил Акції, виконуючи належним чином всі умови цих Правил може отримати не більше 2 (двох) Гарантованих подарунків. Тому, кількість конвертів з акційними обгортками, надісланих одним Учасником для отримання бажаного Гарантованого подарунку, не повинна перевищувати 2 (двох) конвертів. Кожний конверт з акційними обгортками вважається окремим виконанням умов Акції за цими Правилами. Акційні обгортки, надіслані у різних конвертах одним Учасником, не додаються.

- Якщо у конверті міститься менше ніж 10 (десять) обгорток для отримання футболки із зображенням логотипа KINDER PINGUÌ та героїв мультфільму «Посіпаки»; або надіслані акційні обгортки не відповідають кількості акційних обгорток від продукції, зазначеної в п. 1 цих Правил, або такі акційні упаковки (або хоча б одна з них) є пошкодженими, забрудненими настільки, що це унеможливлює або суттєво ускладнює ідентифікацію таких акційних упаковок, відправник такого листа не може отримати бажаний Гарантований подарунок.

- Якщо у конверті міститься більш ніж 10 (десять) обгорток від Акційної продукції (незалежно від їх кількості), такий лист зараховується як один лист.

- Листи, конверти, обгортки від Акційної продукції, інші будь-які вкладення у листи, з дати їх отримання є власністю Організатора Акції та поверненню Учасникам Акції не підлягають. Учасники Акції, беручи участь у Акції, надають свою безумовну згоду на це.

- Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані відповідати на листи Учасників Акції, що надходять на абонентську скриньку Акції.

- Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора/Виконавця Акції та/або будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці, організації та проведенні Акції, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), неповнолітні, іноземці, особи без громадянства, обмежено дієздатні та недієздатні особи і особи, які не відповідають вимогам даних Правил.

- Учасники Акції несуть повну відповідальність за правильність, достовірність та чіткість зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.

- Зовнішній вигляд Гарантованих подарунків Акції (розмір, вид тощо), зазначених в рекламних матеріалах, які будуть поширюватись, в будь-який спосіб, Виконавцем та/або Організатором Акції протягом Терміну проведення Акції (згідно п. 2 даних Правил), може відрізнятись від реального зовнішнього вигляду Гарантованих подарунків Акції.

2. Термін проведення Акції:

- Акція проводиться на території України* у період з «01» серпня 2015 року та допоки подарунки є у наявності, але не пізніше «30» вересня 2015 року включно (далі також «строк проведення Акції» або «період Акції»).

* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатор, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Гарантованих подарунків Учасникам Акції, які здобули право на отримання таких Гарантованих подарунків за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, та за умови, що кур’єрська служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Гарантованих подарунків Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Переможці вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці, які здобули право на отримання Гарантованих подарунків Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Гарантований подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

- Листи з обгортками від Акційної продукції, які будуть надіслані до «01» серпня 2015 року або після «30» вересня 2015 року (дата відправки визначається за поштовим штемпелем), до участі в Акції не приймаються, а особи, які їх відправили не можуть претендувати на отримання будь-якого гарантованого подарунку Акції та/або будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.

3. Умови отримання гарантованих подарунків Акції:

- Перші 6 700 (шість тисяч сімсот) Учасників Акції, які вказали на конверті Гарантований подарунок «футболка», що надішлють 10 (десять) будь-яких цілісних обгорток від Акційної продукції відповідно разом одним конвертом гарантовано отримають Гарантований подарунок: футболка із зображенням логотипа KINDER PINGUI та героїв мультфільму «Посіпаки» (одному листу відповідає один Гарантований подарунок).

- Інформацію про Учасників Акції, що здобули право на отримання Гарантованих подарунків буде розміщено на сайті www.kinder-promo.com.ua не пізніше «30» жовтня 2015 року включно.

- У випадку відсутності бажаного та зазначеного на конверті з акційними обгортками Гарантійного подарунку, Організатор/Виконавець Акції, можуть запропонувати такому Учаснику отримати інший вид Гарантійного подарунку, за умови наявності такого Гарантійного подарунку та згоди Учасника.

4. Порядок і термін отримання Гарантованих подарунків Акції:

- Гарантовані подарунки Акції відправляються не пізніше «30» жовтня 2015 року включно Учасникам, які належним чином та в повному обсязі виконали усі умови даних Правил.

- Гарантовані подарунки відправляються бандероллю за адресою, вказаною Учасником на конверті. Отримання цих Гарантованих подарунків здійснюється Учасниками самостійно, шляхом отримання бандеролі у відділеннях «Укрпошти».

- Гарантовані подарунки, що не будуть отримані Учасниками Акції у відділеннях «Укрпошти» за вказаною Учасником адресою протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати їх надходження, повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання Гарантованого подарунку та/або будь-яких компенсацій в т.ч. і грошової від Організатора/Виконавця Акції, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим Гарантованим подарунком Акції на власний розсуд.

5. Інші умови отримання гарантованих подарунків Акції:

- Повторне відправлення Гарантованих подарунків Акції, не одержаних Учасником/ами з будь-яких підстав, не передбачається, і Організатор та Виконавець не несуть зобов’язань і не розглядають претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику/ам будь-яких компенсацій, в т.ч. і грошової.

- Отримання Гарантованих подарунків Акції допускається лише особами, що отримали на них право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не може отримати Гарантований подарунок Акції особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

- Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Гарантованого подарунку Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на одержання Гарантованого подарунку Акції. При цьому, відповідний Учасник вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного Гарантованого подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

- Гарантовані подарунки Акції не підлягають обміну, в тому числі на грошовий еквівалент. Організатор має право замінити Гарантований подарунок Акції, які беруть участь в Акції, на інший аналогічний, за умови попереднього оповіщення на сайті www.kinder-promo.com.ua про таку заміну.

- Організатор/Виконавець Акції і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Гарантованих подарунків Акції Учасниками після їх одержання за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Гарантованими подарунками Акції з будь- яких причин. З моменту одержання Гарантованих подарунків Учасником Акції Організатор/Виконавець Акції й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю.

- Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасників Акції за Акцією отримати або скористатися Гарантованими подарунками Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право на отримання Гарантованого подарунку Акції, неможливості її повідомлення про відповідний Гарантований подарунок Акції так, як це вказано вище, тощо.

- Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за якість Гарантованих подарунків Акції, всі такі претензії пред'являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов'язаннями таких виробників.

- Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру (в т.ч., але не обмежуючись, проведення антитерористичних операій), блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини, що підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України, або іншим відповідним документом.

- Отримати Гарантований подарунок Акції відповідний Учасник Акції може лише особисто. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Гарантованого подарунку Акції, де Гарантований подарунок Акції, або право на отримання їх буде предметом угоди або засобом платежу, або виступати як предмет застави.

6. Інформування Учасників Акції:

- Офіційні Правила Акції публікуються на сайті www.kinder-promo.com.ua, також ознайомитися з ними можна за телефоном гарячої лінії 0-800-30-40-30, в період з «01» серпня 2015 року по «30» вересня 2015 року включно.
*Телефон гарячої лінії: 0-800-30-40-30 працює в будні з 9.00 год. до 21.00 год., у вихідні – з 10.00 до 22.00.
**Всі дзвінки зі стаціонарних номерів телефонів в межах України є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів сплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

7. Інші положення:

- У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

- Організатор Акції може внести зміни до цих Правил Акції, за умови інформування про такі зміни на промо-сайті Акції www.kinder-promo.com.ua. Будь-які зміни до цих Правид набувають чинності з моменту їх оприлюднення на промо-сайті Акції www.kinder-promo.com.ua, якщо інше не передбачено такими змінами.

- Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адресу).

- Організатор/Виконавець Акції і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання/використання гарантованих подарунків Акції Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані неправильно та/або нерозбірливо, змінено тощо. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

- Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його персональні дані надані добровільно та є згодою на їх включення до персональних баз даних Організатора/Виконавця та на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, для проведення даної рекламної Акції згідно з офіційними правилами Акції.

- Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС- повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.

- Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його персональні дані надані добровільно та є згодою на їх включення до персональних баз даних Організатора/Виконавця та на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь- якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, для проведення даної рекламної Акції згідно з офіційними правилами Акції.

- Учасник Акції як суб'єкт персональних даних має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця як володільця / розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора/Виконавця як володільця / розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

- Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем самостійно, або може бути передана третім особам з умовою збереження конфіденційності.

- Персональні дані Учасника Акції зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції. Учасник/Власник гарантованого подарунку Акції має право відкликати згоду на обробку персональних даних такого Учасника/Власника гарантованого подарунку Акції, направивши відповідне письмове повідомлення про відкликання Організатору/Виконавцю. Відкликання надаються у вільній формі.

- Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Акції та отримання гарантованого подарунку Акції лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди ТОВ «Ферреро Україна».

- Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання гарантованого подарунку Акції. Організатор/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь- яких спорах.

- Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.

- Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

- Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.

- Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.